Trẻ mấy tháng ăn được gà ác ?
Gà ác là một loại thực phẩm được biết đến